ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

 

 1. Udělujete tímto souhlas Elišce Leksové, se sídlem Podolí 13, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 87473674, zapsána v živnostenském rejstříku Městského úřadu Mnichovo Hradiště, č. j. OŽÚ/541/2015/Pah/3 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje

  • jméno, příjmení

  • e-mailovou adresu

  • telefonní číslo

  • adresu/sídlo

  • historii objednávek

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Lenkou Klečatskou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby 4shop s.r.o. se sídlem Kpt. Jaroše 2385, 390 03 Tábor

  • Přepravní společností Zásilkovna, Praha, Česká republika, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha

 1. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

 3. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese designabbyart@gmail.com

 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává

  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii

  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost

  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů

  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování

  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Přihlaste se k odběru newsletteru

Nechcete o něco přijít? Přidejte si svůj email do našeho emailového zpravodaje a nic již nepromeškáte.

Kde nás najdete